Nes Lenseteater setter opp teater og konserter på Nes Lensemuseum – en vakker sommer-møteplass for nye kulturopplevelser ved Glomma. Teateret bruker Tilskuddsportalen aktivt for å skaffe penger til sine oppsettinger.

Teateret har hatt veldig bra utbytte av Tilskuddsportalen! Det sier styreleder og amatørteater-skuespiller i Nes Lenseteater, Susan Bos.

Søkt midler til nytt prosjekt

– Vi kjenner til de støtteordningene som er naturlig tilknyttet det vi driver med, men gjennom Tilskuddsportalen kommer vi også over veldig mange ordninger vi ikke hadde hatt noen kjangs til å oppdage på noen annen måte, sier Bos. I disse dager avventer teateret svar fra flere forvaltere, der de har søkt om midler til et nytt prosjekt som er under planlegging.

Historier fra lokalmiljøet

Amatørteateret baserer sitt kunstneriske engasjement på å sette opp teaterstykker der historier fra miljøet ved tømmer-lenseanlegget i Skiptvet er i fokus. Lenseanlegget ble etablert i 1852, og ble lagt ned i 1985. Her hadde opp til 400 personer sitt daglige arbeid – på det meste. Dermed var det en viktig arbeidsplass i Skiptvet og amatørteateret ønsker derfor å ta vare på historia knyttet til dette stedet.

– Vi er amatører som ønsker i ta vare på den rike historia knyttet til dette stedet. Dessuten har vi et mål om å bygge opp et godt teatermiljø i Skiptvet og Indre Østfold, sier hun.

Paolo Martini er profesjonell skuespiller og én av de som Nes Lenseteater har leid inn til sine forestillinger.

Nordisk samarbeid

I sine oppsetninger bruker de både amatørskuespillere og profesjonelle skuespillere. I tillegg er det fokus på et nordisk samarbeide, der både profesjonelle skuespillere, scenografer og kostymedesigner fra Sverige og Finland er involvert.

– Dette lærer vi mye av som amatører. Men, det koster også penger. Derfor er det viktig at vi er offensive i forhold til å finne tilskuddsordninger og søke støtte der det er mulig. Vi må med andre ord være på tilskudds-jakt daglig, smiler styrelederen. Hun kan vise til suksess fra flere søknader i nordiske fond, blant andre; Clara Lachmanns Stiftelse.

Nes Lenseteater er en amatørgruppe for barn, ungdom og voksne, som skal skape friluftsteater basert på historie og historier fra fløtningen på Glomma.

Alle monner drar

Sjøl om ikke alle støttebeløpene alltid er så høye så er hun veldig klar på at alle monner drar;

Det kan dreie seg om støttebeløp på mellom 10 – og 30.000 kroner. Men dette er viktige midler for oss og ofte tungen på vektskålen i forhold til å få gjennomført stykkene på en ønsket måte, sier Susan Bos.