Vi er veldig glad for at Svelvik kommune har Tilskuddsportalen. Det har sikret oss ekstra økonomiske midler ved flere anledninger, smiler Heidi Hansen i Frivilligsentralen i Svelvik kommune. På Tilskuddskonferansen 27. september ble frivilligsentralen tildelt månedens gla´sak.

Frivilligsentralen har gjort vellykkede søk i Tilskuddsportalen ved flere anledninger. Blant annet har de hatt stor glede av den i opprustningen av aktiviteter for de eldre på sjukehjemmet i Svelvik.

Kjøpt inn Xbox
– Vi har kjøpt inn Xbox med Kinect og har kjørt bowling på storskjerm en gang i uka. Dette er utrolig populært og det er elever fra ungdomsskolen og valgfaget «innsats for andre» som drifter dette, sier hun.

På sykehjemmet hadde Frivilligsentralen to prosjekter i fjor. Begge var finansiert gjennom frivillighetsmidler fra kommunen og gjennom tilskudd fra Anders Jahre. Prosjektene var knyttet til fellesområdene, det vil si storstua og en korridor utenfor pasientrommene. I tillegg er en liten stue nederst i en av korridorene på sjukehjemmet rustet opp.

Laget scene og bar
I storstua fikk de laget en scene, som blant annet blir brukt til arrangementer knyttet til «Den kulturelle spaserstokken». I tillegg er det laget en bar til glede for beboerne. Alt dette kommer som følge av aktiv leting etter midler i tilskuddsordningene i Tilskuddsportalen.

Sansekorridor
– I korridoren og den lille stua har vi laget «sansekorridor» og en liten «erindrings-stue» . Der har kunstner Inger Garborg Amundsen stått for utsmykning og installasjoner. All kunst her er til å ta på, sanse og leke med. Målet er å stimulere til aktivitet, impulser og undring for beboerne. I tillegg er det blitt et hyggelig sted man kan sitte litt unna den store stua med besøk av pårørende, sier Hansen

Ta og føle på
I erindrings-stua henger gamle gjenstander som beboerne kan kjenne igjen fra barndommen. Her finnes alt fra gamle dørlåser og dørhåndtak til gamle redskaper. De er montert på en slik måte at de kan tas på, åpnes og prøves. I tillegg er det laget en hvit boks. Den kan hånden stikkes inn i.
– Kanskje møter man noen andres hånd fra den andre siden, smiler hun.

Avslappende lyder
En nymontert lyddusj er med og setter stemningen i stua. Man kan drømme seg bort – eller bare slappe av til beroligende lyder. Frivilligsentralen har søkt alle midlene og koordinert prosjektene i godt samarbeid med sykehjemmet.
– De vet jo best hva de har behov for.

Skikkelig samarbeidsprosjekt
Frivillige fra Rotary har stått for design og konstruksjon av både bar og scene og frivillige fra både sentralen, Rotary og Eikveiens venner (venneforening til sykehjemmet) har bidratt med maling av tak, vegger, dører og karmer samt henting av møbler og montering av kunst og annet.
– Et skikkelig godt samarbeidsprosjekt med andre ord, avslutter, Heidi Hansen.

 

Heidi Hansen (til venstre) fra Frivilligsentralen i Svelvik kommune fikk månedens Gla´sak under Tilskuddskonferansen på Ullevål stadion 27. september. Her avbildet med kursansvarlig, Anne-Grethe de Geus.

Forfatter Anders Midtsundstad, seniorrådgiver i Røde kors, Karianne Frønsdal (Til venstre bakerst i bildet) og daglig leder i Storhamar fortball, Arild Johansen, delte av sin kompetanse på frivilligfeltet under Tilskuddskonferansen 2018.

 

45 deltakere fra norsk frivillighet sørget for å oppdatere seg på tilskuddsleting under tilskuddskonferansen i Oslo.