Porsgrunn kommune følger etter nabo Skien kommune og inngår nå avtale om å bruke Tilskuddsportalen. Nye avtaler er også tegnet med Sauda kommune og Loppa kommune.Read More