Hans Christian Lillehagen fra ExtraStiftelsen innledet om stiftelsens tilskuddsordning på Tilskuddslunsjen i Brugata 12 i Oslo 7. juni. (Alle fotos: Jørn Lundberg)

 

Lag og organisasjoner fra store deler sør-Norge var tilstede da Tilskuddsportalen holdt tilskuddslunsj for lag- og foreninger på ærverdige Stampen i Brugata 12 i Oslo nylig.

Oppslutningen om dette arrangementet viser at det er stort behov for informasjon og veiledning, både i forhold til å finne fram i jungelen av ordninger og sjølve søkeprosessen på tilgjengelige tilskuddsmidler, sier kursansvarlig i Scan4news AS, Anne-Grethe de Geus.

Tilskuddsportalen – godt verktøy
Scan4news merker stadig økende behov for Tilskuddsportalen som verktøy for innhenting av informasjon om nye og eksisterende tilskuddsordninger. Dette gjelder både nyheter fra hundrevis av forvaltere og endring av frister og vılkår for å søke ordningene.

Extrastiftelsen
På tilskuddslunsjen i Oslo 7. juni deltok ExtraStiftelsen og generalsekretær Hans Christian Lillehagen som innleder. Nettopp ExtraStiftelsens tilskuddsforvaltning var hovedfokus for samlingen og et førtitalls deltakere kunne stille spørsmål om de forskjellige ordningene som stiftelsen forvalter. Nylig ble 250 gode lokale prosjekter belønnet med store millionbeløp gjennom ordningen, ExtraExpress. De 250 prosjektene fikk mellom 5000 til 30.000 kroner i tilskudd.

Aha-opplevelse
En slik samling er nyttig både for oss som drifter Tilskuddsportalen og ikke minst de lag og foreninger som var invitert til samlingen. De fleste fikk seg en aha-opplevelse i møte med ExtraStiftelsens representant, sier de Geus.

Tilskuddskonferanse
Tilskuddslunsjen var så vellykket at Tilskuddsportalen nå har bestemt seg for å realisere en ny samling, nemlig en Tilskuddskonferanse beregnet for eksisterende kunder. Denne konferansen vil bli utlyst tidlig i august og vil finne sted i de samme lokalene i Oslo, 27. september. I neste nyhetsbrev fra Tilskuddsportalen vil det komme mer detaljert informasjon med program for konferansen. Blant annet vil tre innledere fra norsk foreningsliv dele sine erfaring med deltakerne.

 

Representanter fra lag- og foreninger fra det ganske land deltok under tilskuddslunsjen i Oslo 7. juni.

Kursansvarlig i Scan4news, Anne-Grethe de Geus presenterte Tilskuddsportalen, som blir et mer og mer populært verktøy for innsamling og oppdatering av informasjon om norske og europeiske tilskudd.