Etter at Bremanger kommune ble rammet av Terra-skandalen for noen år tilbake, ble det smått med midler over rådmannens kulturbudsjett. Det ble satt en tykk strek over hele kulturbudsjettet.
Nå kan imidlertid Ytre Sogn og Sunnfjord Brassband (bildet) glede seg over 26000 Euro i Erasmus+ støtte, i overkant av 250.000 norske kroner.

I disse dager er ledelsen og de 33 ungdoms-musikerne i full gang med å forberede korpstur til byen Perth i Perthshire i Skottland.

En drøm gikk i oppfyllelse
– Det var nesten som om en drøm gikk i oppfyllelse. Vi hadde måttet spare i mange år og belastet musikerne med store egenandeler for å få råd til en slik korpstur, forteller leder i brassbandet Fay Anette Løvseth.

Tilskuddsportalen ble løsningen
Tilskuddsportalen, Bremanger kommune og kulturmedarbeidere med usedvanlige evner til å bruke portalen og hente inn midler, ble et plaster på såret for det skadeskutte kommunebudsjettet.

– Tilskuddsportalen ble løsningen. Vi hadde ikke penger til å drifte kulturen i kommunen lenger. Og derfor bestemte vi oss for å snu galskapen og heller pense mer over på det frivillige og la lag- og foreninger søke midler, sier Bodil Strømmen Edvartsen ved Frivillighetssentralen i Bremanger kommune.

Flere Erasmus-prosjekter
Prosjektet til Ytre Sogn og Sunnfjord Brassband ble en av flere vellykkede tilskudddssøknader fra kulturlivet i Bremanger. Blant annet har de hatt flere volontører gjennom Erasmus+ midlene. Nå forbereder altså brassbandet seg til en helt spesiell påsketur neste år.

Skal ha flere konserter
De reiser til byen Perth mandag i påskeuka og først 1. påskedag står de på norsk jord igjen. Da vil de ha samarbeidet med flere korps, blant annet et sekkepipeorkester fra den skotske regionen.
. Vi skal ha flere konserter og håper at vi kan få til en gjenbesøk fra et eller flere av de korpsene vi besøker, jubler Fay Anette Løvseth.

Stor arbeidsinnsats
Hun forteller at det er arbeidsinnsatsen til Bremanger kommune og engasjerte ansatte i frivilligsentralen som har vært tungen på vektskålen.
– Bremanger skaffet tilgang til Tilskuddsportalen. Og de har gjort en voldsom arbeidsinnsats for å skaffe midler. Vi får ikke fullrost jobben de har gjort. Nå gleder vi oss bare til turen, avslutter brassband-lederen.