Forfatter Anders Midtsundstad, seniorrådgiver i Røde kors, Karianne Frønsdal og daglig leder i Storhamar fortball, Arild Johansen vil dele av sin kompetanse på frivilligfeltet under Tilskuddskonferansen 2018.

Endelig er alt klappet og klart.  27. september er det duket for årets Tilskuddskonferanse i regi Tilskuddsportalen.  Konferansen holdes på PANORAMA konferanselokale på Ullevål stadion i Oslo og denne gangen er det «Vi hyller hverdagshelten, hvordan kan kommunen legge til rette for frivilligheten?» som er tema.

Stikkordet for denne Tilskuddskonferansen er «kunnskaps- og erfaringsoverføring». Lag- og foreninger er en ressurs for kommunene. De gjør en kjempejobb gjennom utallige flotte prosjekter landet rundt, sier kursansvarlig og rådgiver for Tilskuddsportalen, Anne-Grethe de Geus.

Gjennom denne konferansen ønsker vi å se på suksessfaktorene, som gjør at prosjektene er gjennomførbare.

– Vi mener at erfaringene som gjøres må ha en nytteverdi også for andre kommuner, og det bør være elementer i disse prosjektene som er overførbare uansett hvilken kommune du tilhører, sier de Geus.

Årets Tilskuddskonferanse har innhentet tre ressursspersoner, som vil foredra om sine erfaringer etter mangeårig engasjement på frivillig-feltet. Seniorrådgiver Karianne Frønsdal fra Røde kors, seniorrådgiver og forfatter Anders Midtsundstad og daglig leder i Storhamar fotball, Arild Johansen er hyret inn for å snakke om “hverdagshelten og samarbeidet med det offentlige og andre organisasjoner eller virksomheter.

Disse tre sitter inne med utrolig mye kompetanse på dette og vil dermed kunne overføre mye kunnskap om tilskudd og finansiering til deltakerne under konferansen, avslutter de Geus.

Her får du full oversikt over hva disse tre innlederne har drevet med, samt program for Tilskuddskonferansen. Sist men ikke inst, legger vi også ut informasjon om stedet der Tilskuddskonferansen avholdes, nemlig PANORAMA konferanselokale, som ligger midt i smørøyet for norsk frivillighet, nemlig Ullevål stadion i Oslo.

Mer om innlederne under Tilskuddskonferansen

Program for Tilskuddskonferansen -2018

Her kan du gjøre deg bedre kjent med stedet der konferansen avholdes :

Ullevål Panorama er byens mest unike konferanselokale

 

Gå hit for å melde deg på til Tilskuddskonferansen