Fire måneder etter lanseringen er det nå inngått avtaler om åtte installasjoner av Dr. Tide. Alle er kunnskapsintensive virksomheter. Siste avtale er med et internasjonalt medienettverk som er spesialisert på informasjonsinnhenting i åpne kilder på internett – Open Source Intelligence (OSINT). Dr. Tide løser ulike behov for brukerne, avhengig av hvilket fokus de har og hva slags type informasjon de prioriterer å bli raskt oppdatert på. Fokuset spenner fra markedsetterretning, teknologi-etterretning, konkurrent-overvåking, kunde-monitorering og automatisk produksjon av faglige nyheter for bedriftsnettverk. Det blir inngått Non-Disclosure Agreements med kundene, og navnene blir ikke gjort kjent her. For noen av dem yter Scan4news spesiell rådgiving i metode for informasjonsinnhenting fra nett med Dr. Tide-teknologien.